slide1 slide2

Lezingen

Glas in lood raam
Zodra bekend is welke lezingen er zullen worden gehouden en wanneer, zal dat hier bekend worden gemaakt.

Als u bij een lezing aanwezig wilt zijn, wordt u vriendelijk verzocht om u minimaal 7 dagen van te voren telefonisch aan te melden bij de receptie van het Moederhuis o.v.v. bijwonen LezingĀ en datum.