slide1 slide2

Organisatie

Besturen

Algemeen Bestuur

De Congregatie DMJ heeft een Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit een Algemene Overste en vier Raadzusters.
De bestuursperiode is zes jaar.
Het Algemeen Bestuur heeft daarnaast drie staffunctionarissen benoemd, een economisch adviseur (dhr. Ad Kluijtmans), een coördinator Personeel & Organisatie (mw. Pien Middeldorp) en een pastoraal werker (Pastor Theo Bos).
Het Algemeen Bestuur zetelt op Papenhulst 5 te ’s-Hertogenbosch in het Bestuurshuis.

Op het Kapittel van 2017 is er een nieuw Algemeen Bestuur gekozen:

 • Zuster Antonie Ardatin (Algemene Overste)
 • Zuster Tine Vink (Secretaris en Vicares)
 • Zuster Annecatharine van Haren (Raadzuster Algemeen Bestuur)
 • Zuster Wahyu Triningsih (Raadzuster Algemeen Bestuur)
 • Zuster Esther Tri Winarni (Raadszuster Algemeen Bestuur)
Algemeen Bestuur met v.l.n.r. Zuster Tine Vink (Secretaris en Vicares), Zuster Wahyu Triningsih (Raadzuster Algemeen Bestuur), Zuster Antonie Ardatin (Algemene Overste), Zuster Esther Tri Winarni (Raadzuster Algemeen Bestuur) en Zuster Annecathrine van Haren (Raadzuster Algemeen Bestuur)
Zuster Theresianne Trisnawati, algemeen econoom.
Ondersteuningsstaf, met v.l.n.r. Dhr. Theo Bos, pastoraal werker, Mw. Pien Middeldorp, coördinator Personeel & Organisatie en Dhr. Ad Kluijtmans, econoom

Constitutiën

constitutieElke orde of Congregatie heeft grondbeginselen, een soort wetboek, constituties of constitutiën genaamd. Aan de hand van die constitutiën, leven religieuzen.
De constitutiën van de Congregatie DMJ zijn door Pastoor Heeren, de stichter van de Congregatie geschreven, samen met zijn vriend en geestverwant Secretaris van de Apostolische Vicaris Wilmer. Een Congregatie valt kerkrechtelijk onder een bisdom of onder de paus (pauselijk recht). De Congregatie DMJ valt onder pauselijk recht. Op 27 september 1850 kregen de constitutiën goedkeuring van ‘Rome’. Wanneer de Congregatie iets gewijzigd wil hebben in haar grondwet, moet daarvoor ook toestemming gevraagd worden in ‘Rome’.

Kapittel

Na elke bestuursperiode, wordt er een meerdaagse vergadering gehouden, waar verantwoording wordt afgelegd, nieuw beleid wordt bepaald en waar een nieuw Algemeen Bestuur wordt gekozen.
Lees meer over het Kapittel: download bestand.

Communiteiten

Nederland

DSC_0229
Zusters DMJ 2015

’s-Hertogenbosch

Moederhuis
Bestuurshuis

Nuland

Sint Jozefoord
Het van oorsprong kloosterverzorgingshuis van de Congregatie te Nuland, is sinds 2013 een zelfstandige Stichting. Er wonen Zusters DMJ, andere religieuzen en leken. Ook werken er namens DMJ enkele leken om de Zusters DMJ te ondersteunen. Zie www.jozefoord.nl

Diverse plaatsen in Nederland

Eén zuster DMJ woont elders in het land.

Indonesië

Zusters PMY 

Wonosobo

 • Moederhuis
 • Bestuurshuis Regio Indonesië
 • Novicaat
 • School en internaat voor dove kinderen (*)
 • Internaat voor kinderen middelbare school
 • Praktijkopleiding voor jonge vrouwen
 • Een verloskundige praktijk en een huisartsenpraktijk in het nabijgelegen Grugu

Klaten

 • Pastoraal werk in de parochie
  Lesgeven op een middelbare school
  Voorlichting geven aan de mensen in de desa’s
  Kredietbank

Jakarta

 • Pastoraal werk in de parochie
 • Lesgeven op een school voor dove kinderen

Semarang

 • Pastoraal werk in de parochie
 • Opvang studerende religieuzen

Yogyakarta


Purworejo

 • Voorlichting geven aan boeren en opzetten van projecten voor hen;
  Voorlichting geven aan vrouwen.

Banyumas

 • Bejaardenhuis

Timor Leste

Bacau

 • School en internaat voor doofblinde kinderen 

Dena Upakara is de Stichting opgericht door de Zusters PMY waaronder de twee scholen (in Wonosobo en in Yogyakarta) vallen. Dena-Upakara, betekent in het oud-Javaans ‘Zorg aan de minsten’.