slide1 slide2

Beste bezoeker,

Ook wij houden ons aan de maatregelen die het kabinet heeft uitgevaardigd in samenwerking met het RIVM. Aangezien het klooster gezien kan worden als een groot gezin, waarin veel gezamenlijk gebeurt, geldt vanaf nú in principe dat àlle afspraken en vieringen geannuleerd worden tot 15 juli aanstaande en dat er géén enkele bezoeker van buiten meer het klooster in mag.

Wij hopen hiermee dat het virus ingedampt blijft en zich niet verder verspreidt.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die voor u van toepassing zijn, zullen wij u daarover berichten op deze website of u kunt ook zelf contact opnemen met de receptie, tel.nr. 073-6904500.

In Omnibus Charitas, in alles de liefde

Welkom op de website van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph, in de volksmond ook bekend als de Zusters van de Choorstraat. De Congregatie is een gemeenschap van zusters, die hun leven en werk gebouwd hebben op de fundamenten van het Evangelie en de spiritualiteit van Maria, Jozef, Vincentius en Johannes de Evangelist. Op basis van deze spiritualiteit en hun constitutiën, hebben de zusters zich op diverse plaatsen in de wereld ingezet en in Indonesië en op Timor Leste doen ze dat nog steeds. Onder andere in de zieken- en ouderenzorg en in het onderwijs, en dan in het bijzonder het dovenonderwijs.

U bent bezoeker: 46628

Deze website is bijgewerkt op: 22-06-2020