slide1 slide2

Woordenlijst

woordenlijst

Algemeen Bestuur

Bestuur dat leiding geeft aan de gehele Congregatie Dochters van Maria en Joseph

Allerzielen

Allerzielen is elk jaar op 2 november en is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan sinds de laatste Allerzielen en die nog niet bij God zijn aangekomen.

Bestuurshuis

Het huis waar het Algemeen Bestuur zetelt en van waaruit de gehele Congregatie wordt bestuurd.

Communiteit

Een samengestelde werk- en leefgemeenschap, die werkt en leeft vanuit de spiritualiteit en in een kloosterdagorde.

Congregatie

Een gemeenschap van religieuzen die geloften afleggen en volgens een bepaalde regel leven.

Constitutiën

De leefregel volgens welke leden van een Congregatie leven.

DMJ

Deze afkorting staat voor de naam van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph.

Evangelische raden

Geloften (zie hieronder) stoelen op de zogenaamde Evangelische raden, die we op verschillende plaatsen in het Evangelie tegenkomen. Jezus vraagt ons daarin om, omwille van het Rijk Gods, te kiezen voor bepaalde levenswaarden. Het gaat dan om afstand doen van persoonlijk bezit, ongehuwd blijven en leven in gehoorzaamheid. Door de tijd heen zijn deze levenswaarden geworden tot de drie geloften, armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Geloften die worden uitgesproken, wanneer een zuster of broeder zich aan een kloostergemeenschap met een bepaald charisma wil verbinden. Daarmee wordt gekozen voor een leven met een bijzondere toewijding aan God en medemens.

Geloften

Een vrijwillig aan God afgelegde belofte waarbij men zich tot een zekere handeling verplicht. Bij de toetreding tot een orde of Congregatie belooft de kandida(a)t(e) de levensregel en de evangelische raden te onderhouden. Hiertoe legt zij of hij bij de kloosterlijke professie na het noviciaat eerst de tijdelijke geloften af van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid.

Johannes de Evangelist

Sint Jan, de apostel van de liefde, de evangelist. Een van de vier patroonheiligen van de Congregatie DMJ.

Joseph (Jozef)

Sint Joseph, was de pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus’ geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Sint Joseph is een van de vier patroonheiligen van de Congregatie DMJ.

Kapittel

(benaming voor zowel de bestuursvorm, als de vergadering zelf)
Kapittel is de hoogste bestuursvorm op ieder niveau, zolang het kapittel in functie is. Het kapittel evalueert de onderwerpen en beleidslijnen, die op het voorgaande kapittel werden vastgesteld en formuleert, indien nodig, nieuwe. Tijdens zo’n kapittel wordt ook een nieuw bestuur gekozen. De belangrijkste taak van een kapittel is het spirituele en materiële erfgoed van de Congregatie te bewaren. Binnen de Congregatie wordt om de vier jaar een kapittel gehouden.

Leken

Personen die niet onder geloften van een Congregatie leven.

Maria

Moeder van Jezus, geroemd om haar eenvoud en barmhartigheid. Een van de vier patroonheiligen van de Congregatie DMJ.

Overste

Kloosterling(e) die de leiding heeft over een gemeenschap van zusters.

Patroonheiligen

Beschermheiligen. De patroonheiligen van de Congregatie DMJ zijn: Maria, Joseph, Johannes de Evangelist en Vincentius.

PMY

Deze afkorting staat voor de naam van de Congregasie Putri Maria dan Yoseph, Indonesisch voor Dochters van Maria en Joseph. Met andere woorden, DMJ is PMY en andersom.

Regio

Territoriale eenheid binnen de Congregatie. De Congregatie van de Zusters DMJ heeft twee regio’s, waaronder Nederland.

Regionaal Bestuur

Bestuur dat leiding geeft aan een geografisch gedeelte van de Congregatie DMJ.

Spiritualiteit

Geestelijke levenshouding. Onze spiritualiteit kenmerkt zich door eenvoud en barmhartigheid. Vanuit die grondhouding zetten wij ons in voor de mens in nood.

Vincentius a Paulo

Sint Vincentius (Frankrijk 1581 – 1660). Als ‘vader der armen’ zette hij zich onvermoeibaar in voor de armen en eenvoudigen van zijn tijd. Naast Maria, Moeder van Barmhartigheid; Joseph en Johannes de Evangelist, is Vincentius een van de vier patroonheiligen van de Congregatie DMJ.