slide1 slide2

Geschiedenis

Stichting Congregatie DMJ

PastoorHeerenGroot1

Op 28-jarige leeftijd wordt de jonge priester Heeren, kapelaan aan de Bossche St.-Jacobsparochie. Heeren trekt zich het lot van de vele armen en behoeftigen in de stad aan.

In 1816 vindt hij aansluiting bij het liefdewerk van een aantal Bossche (leken)vrouwen via zijn biechteling Anna Catharina van Hees. Samen met haar en een van haar vriendinnen (Petronella Coppens) leiden de Liefdewerken naar een hoger doel: de Stichting van een Congregatie van Liefdezusters. Op 7 juli 1820 betrekken Anna Catharina van Hees en vier andere vrouwen een huis in de Choorstraat. Dit is het begin van de Congregatie.
Anna Catharina van Hees werd de eerste Algemene Overste van de Congregatie.

Algemene Oversten

 1. Anna Catharina van Hees 1820-1825;
 2. Catharina van Grinsven 1825-1855;
 3. Rosalia Knaapen 1855-1873;
 4. Victoria Pauwen 1873-1874;
 5. Constantia van Meerwijk 1874-1888;
 6. Candida Beijer 1888-1894;
 7. Concordia Berendsen 1894-1911;
 8. Simplicia Verhuizen 1911-1929;
 9. Venantia van Maanen 1929-1947;
 10. Elise van der Westen 1947-1965;
 11. Lambertine Eijgenraam 1965-1971;
 12. Vianney de Lange 1971-1983;
 13. Cecilia van der Poel 1983-1989;
 14. Giovanni van Lochem 1989-2003;
 15. Rosa de Lima Wigink 2003-2013;
 16. Antonie Ardatin 2013-…….

Nederland

De zusters DMJ hebben zich vele jaren op vele plaatsen in Nederland ingezet. Voor een overzicht 

Missiewerk in verre buitenlanden

Met het buitengewoon onderwijs, de nieuwe weg die de Congregatie midden jaren twintig inslaat, maakt zij nationaal en internationaal naam. Het pionierswerk van de onvermoeibare zusters legt (mede) de basis voor het buitengewoon onderwijs zoals dat zich in de decennia daarna in Nederland en elders zou ontwikkelen.

Brazilië

De eerste missie van de Bossche zusters duurt slechts vier jaar, van 1906 tot 1910. Het betreft de missie in Brazilië.

China

De Congregatie heeft tussen 1922 en 1948 in totaal 21 zusters naar Oost-Mongolië gestuurd. Drie van hen zijn tijdens het missiewerk overleden.

Indonesië – Java

In 1938 vertrokken de Dochters van Maria en Joseph naar Indonesië, naar Midden-Java, wel te verstaan. Daar wijden zij zich aan onderwijs voor doofstomme kinderen en zo ontstond de Stichting ‘Dena Upakara’.
Lees hier meer over deze geschiedenis.

Congo

Terwijl de missie in Indonesië wortel schiet en langzaam, maar zeker, haar werkzaamheden uitbreidt, buigt het Congregatiebestuur zich over de vraag of er ook zusters naar het Afrikaanse Congo gestuurd moeten worden.

Timor Leste

Het nieuwste liefdewerk van de Congregatie startte in 2013. De Stichting Dena Upakara startte in Bacau (Timor Leste) een school en internaat voor doofblinde en meervoudig gehandicapte kinderen. Drie zusters PMY zijn daar werkzaam.
Timor Leste is sinds 2002 onafhankelijk van Indonesië en is een arm land.
Zie voor meer informatie over Timor Leste www.landenkompas.nl/oost-timor