slide1 slide2

Spiritualiteit

Spiritualiteit Congregatie

levensboomPastoor Heeren, de stichter, schreef op het door hem en voor hem zelf samengesteld overlijdensbericht: “Ik heb volgens de gratie, die mij van God gegeven is, als een bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt er op voort; – doch laat ieder toezien, hoe hij er op voortbouwt, want niemand mag een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, en dat is Christus Jezus;”
De zusters van de Congregatie hebben hun leven en werk inderdaad gebouwd op de fundamenten van het Evangelie en de spiritualiteit van Maria, Jozef, Vincentius en Johannes de Evangelist.
Het devies van de Congregatie DMJ is ‘In Omnibus Charitas’ (In alles de Liefde). Het symbool van de Congregatie is de Levensboom.


Jacobus Antonius Heeren

heerensquareKapelaan (later Pastoor) Jacobus Antonius Heeren heeft op 7 juli 1820 de Congregatie Dochters van Maria en Joseph gesticht. Heeren was een streng ascetisch man en op devotioneel gebied stimuleerde hij vooral de verering van Maria en Joseph, de ‘ouders van de Congregatie’, en van Johannes de Evangelist en Vincentius a Paulo.
Download bestand >


Anna Catharina van Hees

Anna Catharina van Hees was – evenals Pastoor Heeren – streng ascetisch. Samen met Heeren stond zij aan de wieg van de Congregatie. Zij was de eerste Algemene Overste.
Download bestand >


Maria

mariaDe gedenkdag van Maria is op het feest van O.L. Vrouw van Den Bosch op 7 juli (tevens – en niet geheel toevallig – ook de Stichtingsdag van de Congregatie DMJ). Daarnaast wordt binnen de Congregatie het feest van Maria Tenhemelopneming met bijzondere aandacht gevierd.
In de in 1852 uitgegeven regel van de Congregatie verantwoordt Heeren het ‘ouderschap’ als volgt: Om de benaming van Dochters van Maria en Joseph, erkennen en verkiezen al de leden van deze Vergadering, de H. Maagd Maria, die de Moeder van het Hoofd der H. Kerk, van Christus is, ook als haar Moeder en opperste beschermster, en de H. Joseph, de voedstervader van Jezus en de bruidegom van Maria, als haar eerste en bijzondere beschermheilige naast Maria: terwijl zij tevens, in navolging van Christus, zich met kinderlijke eerbied en liefde onder de zorg en leiding van de H. Maria en Joseph, als haar geestelijke ouders, stellen, en als dusdanig hen zullen vereren.
Download bestand >


Joseph

jozefIn de kerkgeschiedenis is Joseph pas laat een populaire heilige geworden. Pas in het laatste kwart van de vijftiende eeuw kwam zijn feestdag, 19 maart, in de Romeinse liturgische kalender te staan. Volgens de overlevering stierf Joseph in de armen van Jezus en Maria en staat hij voor een ‘zalige dood’. Heeren schrijft in 1826 vanuit Oirschot aan de zusters:
Indien wij ons met vertrouwen tot de H. Joseph zullen begeven en daarbij bijzonder de voorspraak van de H. Theresa, zijn grote vriendin verzoeken, zullen wij mogen hopen, dat onze opoffering en aanbeveling van onszelf hem niet zal mishagen, maar dat wij met de grootste goedgunstigheid verhoord en aangenomen zullen worden.
De zusters waren bij Joseph dus aan het goede adres als het ging om verhoring van hun gebed.
Download bestand >


Johannes de Evangelist

JohannesJohannes de Evangelist, Sint Jan, de apostel van de liefde, en over de betekenis van ‘liefde’, met name in diens eerste brief.
Alleen al vanwege deze bijzondere erenaam hoort Johannes de Evangelist thuis bij de zusters van de Choorstraat, die immers liefdezusters zijn. Daarenboven had Pastoor Heeren het adagium van de Evangelist overgenomen: ‘Kinderen, bemint elkander; (1Joh 3,11, vgl Joh 13,31-35)
De gedenkdag van de H. Johannes de Evangelist is op 27 december.
Download bestand >


Vincentius

Vincentius‘Dien de armen als jouw meesters, want zij vertegenwoordigen Christus, die heeft gezegd ‘alles wat je voor een van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan; (Mat 25,40).
Vincentius a Paulo is een in Frankrijk geboren heilige (1581-1660). Als ‘vader der armen’, zette hij zich onvermoeibaar in voor de armen en eenvoudigen van zijn tijd. Vincentius is een van de vier patroonheiligen van de Congregatie DMJ. De gedenkdag van Vincentius is op 27 september (voorheen 19 juli).
Met de ‘drievoudige’ geloften (gehoorzaamheid, armoede en kuisheid) zijn de dochters van Maria en Joseph religieuzen, net als andere religieuzen. Met hun vierde gelofte, ‘de werken der liefdadigheid’, onderscheiden zij zich als liefdezusters, in de geest van Vincentius.
Download bestand >


Kloosterkerkhoven

Pastoor Heeren heeft het fundament gelegd, de zusters hebben als levende stenen een geestelijk huis, de Congregatie, gebouwd. Zonder hen zou de Congregatie niet hebben kunnen bestaan. Jaarlijks worden de overleden zusters op de vooravond (6 juli) van de Stichtingsdag (7 juli) herdacht op de twee kloosterkerkhoven, die de Congregatie nu nog heeft.

Nuland

NulandHet kloosterkerkhof van de Congregatie is sinds 1952 gelegen naast het van oorsprong kloosterverzorgingshuis Sint Jozefoord te Nuland. De meeste zusters die vóór 1952 gestorven zijn, zijn herbegraven op het kloosterkerkhof. Sint Jozefoord is sinds 2013 een zelfstandige Stichting, maar het kloosterkerkhof blijft van de Zusters DMJ.
Bekijk het register van het kloosterkerkhof in Nuland op zusternaamachternaam of grafnummer.

 Wonosobo

Kloosterkerkhof Wonosobo IIHet kloosterkerkhof van de Congregatie (regio Indonesië) is gelegen in Wonosobo.
Gebed

De Congregatie heeft gastvrijheid hoog in het vaandel en heet u van harte welkom.


Eucharistieviering

7 juli 1995Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een eucharistieviering in de kapel van het Moederhuis. Een ieder die daar graag aan mee wil doen, wordt van harte uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid tot gesprek bij een kopje koffie of thee.


Getijdengebeden

gebedDagelijks worden er door de zusters, getijdengebeden uit het brevier gebeden. Dit zijn de Lauden en de Vespers.


Retraite

raamMeerdere malen per jaar zijn er in het Moederhuis losse bezinningsdagen (voorheen retraite). Deze dagen zijn in principe alleen bedoeld voor de Zusters DMJ.