slide1 slide2

Vormingsproces

Nederland

In Nederland heeft de Congregatie DMJ geen noviciaat meer en is het niet mogelijk om in te treden. Maar in onmogelijkheden denken de zusters niet en de Congregatie is te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan en samen te onderzoeken wat mogelijk is.

Geassocieerd lidmaatschap

Er is een mogelijkheid om toe te treden als geassocieerd lid.
Als geassocieerd lid spreekt u geen geloften uit, maar een belofte.
U belooft dan, om net als de zusters, vanuit het Evangelie van Jezus Christus te leven, zonder dat u in alles de levenswijze van de zusters deelt.
Het is een wederzijdse verbintenis.

Vrouwen DMJ

De Congregatie heeft met ingang van 2016 een project gestart in ‘s-Hertogenbosch, Vrouwen DMJ genaamd. Een kleine groep vrouwen komt met een zekere regelmaat naar het klooster om met de zusters te delen in spiritualiteit, kennis, gebed en dagelijks leven. Gevoed hierdoor zijn de vrouwen in staat om die spiritualiteit uit te dragen in hun werk en in hun sociale omgeving.
Na vijf jaar zal er geëvalueerd worden.
Zie ook bij Projecten.

Indonesië

In Wonosobo (Java) is het noviciaat van de Congregatie gevestigd. Zuster worden gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een weg die gegaan moet worden met God en de gemeenschap en dat gaat in fases.

Intreden

Eerst wordt men postulant gedurende een jaar. Het is een tijd van ingroeien in de gewoontes van de Congregatie, de gemeenschap en de dagorde. Daarna volgt een basisvorming van twee jaar in het noviciaat (novice). Als het noviciaat vruchtbaar is afgerond en de gemeenschap is akkoord, dan worden de tijdelijke geloften afgelegd: u verbindt zich dan aan de Congregatie en haar levensvorm vijfmaal, steeds
voor een periode van een jaar. In het zesde jaar volgt het afleggen van de eeuwige geloften. Als de eeuwige geloften zijn afgelegd, ben je zuster. Maar zoals Zuster Francesco van Pinxteren ooit zei: ‘Zuster ben je niet, zuster word je’. (uit: Al gaande zal je kracht vermeerderen).

Kerabat (Familie) PMY

In 2012 is de Congregatie in Wonosobo, op Midden-Java, een project gestart, Kerabat (familie) genaamd, om de spiritualiteit van DMJ uit te dragen op een nieuwe wijze. Alleenstaande vrouwen delen in alle facetten van het leven van de zusters door hen met regelmaat te ontmoeten bij de zusters zelf. Daarnaast moeten de vrouwen ook zelf – op basis van de spiritualiteit van DMJ – bijeenkomsten organiseren voor de andere vrouwen en de zusters.
Na vijf jaar zal er geëvalueerd worden.
Zie ook bij Projecten.

r Zita (links) en Zuster Paulina zijn na het uitspreken van hun eerste geloften nu Junioren.
Zr. Zita (links) en Zr. Paulina zijn na het uitspreken van hun eerste geloften nu Junioren.
Zuster Fransiska heeft de eeuwige geloften gedaan.
Zuster Fransiska heeft de eeuwige geloften gedaan.