slide1 slide2

De Zusters DMJ in vroegere tijden

Een diapresentatie over de Zusters DMJ in vroegere tijden

Eigendomsoverdracht Sint Jozefoord

 Zr Antonie en de heer Groot Bluemink

Op donderdag 7 januari is het eigendom van Sint Jozefoord overgegaan van de Congregatie DMJ naar de Stichting Sint Jozefoord.  Onder toeziend oog van de notaris werden de stukken getekend door Zuster Antonie Ardatin (Algemene Overste DMJ) en de heer André Groot Bluemink (Raad van Bestuur Sint Jozefoord).

 

Lezingen 2016

Glas in lood raam
Zodra bekend is welke lezingen er in 2016 zullen worden gehouden en wanneer, zal dat hier bekend worden gemaakt.

lees meer >